Bygg

Fjällsviksbolagen bedriver projekt och entreprenadverksamhet med fokus på just kunskap & kvalitet.

Några exempel på byggtjänster vi utför:

  • Nyproduktion – Från orörd mark till nyckelfärdigt hus
  • ROT
  • Service
  • Bostad
  • Kommersiellt
  • Hyresgästanpassningar

Vi har lång erfarenhet av byggentreprenader från våra tidigare roller i ledande befattningar hos de större bolagen.

Vår strävan är att vara den naturliga samarbetspartnern och vi arbetar hårt för att utveckla, etablera och bibehålla det förtroende vi skapar igenom åren.

Allt vi gör har människan i centrum.

Kontakta oss redan idag!

Om personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss eller vi samlar in enligt gällande lagar, föreskrifter och förordningar. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter