Fakturor som skickas till Fjällsviksbolagen skall innehålla:

  • Referenspersonens för- och efternamn.
  • Projektnummer
  • Arbetsplats
  • Betalningsvillkor 30 dagar
  • Fakturor skickas till: konsultbolagetfjallsvikab_3360@blarkiv.se


Om fakturan skulle sakna dessa uppgifter kommer vi att returnera fakturan till er. Vid kompletterad faktura kommer vi att tillämpa betalningsvillkor 30 dagar från den nya ankomstdagen.

Fakturamottagning:
konsultbolagetfjallsvikab_3360@blarkiv.se

Postadress:
Projekt & Konsultbolaget Fjällsvik AB
Box 286
11674 Stockholm

Personalbolaget Fjällsvik AB
Box 184
11674 Stockholm