Mark & anläggning

Några olika exempel på tjänster vi utför: 

  • Ledningsarbeten – schakt och förläggning av högspänningskabel, fiberkabel, optokabel, VA-ledningar.
  • Finplaneringsarbeten – innergårdar, lekplatser, torg
  • Grundarbeten- Husgrunder, Villagrunder.
  • Betongarbeten- Form, Armering och Gjutning.
  • Renoveringar
  • Asfalterings och Återställningsarbeten
  • Väg och VA-projekt, Gång – och cykelbanor
  • Berghantering inkl losshållning
  • Marksaneringar
  • Infrastrukturprojekt

Med vårt nätverk har vi omfattande erfarenhet och det finns ingenting vi inte kan göra. Vi arbetar hela tiden med att hitta bra lösningar, jobba effektivt och alltid vara stolta över vårt arbete.

Kontakta oss redan idag!

Om personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss eller vi samlar in enligt gällande lagar, föreskrifter och förordningar. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter